De Groene Ruimte

Stichting “De Groene Ruimte” is in 1999 opgericht met als doel om in het openluchttheater van Borger jaarlijks theatervoorstellingen te houden. De eerste voorstelling vond plaats in het jaar 2000.

In de eerste jaren zijn er in het theater stukken van de Italiaanse schrijver Carlo Goldoni gespeeld. Hij leefde in de 18e eeuw en schreef komedies. Sinds 2010 is deze lijn verlaten en wordt er ieder jaar een ander thema gekozen. 

Organisatie
“De Groene Ruimte” is een vrijwilligersorganisatie. Van bestuur tot horecamedewerkers, van acteurs tot decorbouwers, alle werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd. Dit zorgt voor grote betrokkenheid bij iedereen die meewerkt aan de realisatie van de voorstellingen.

Voor de financiële middelen is “De Groene Ruimte” volledig afhankelijk van de inkomsten uit sponsoring en de opbrengst van de kaartverkoop. De stichting ontvangt geen subsidie van de overheid.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 04066945


Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Mensen die belangstelling hebben kunnen contact opnemen met het secretariaat: info@openluchttheater-borger.nl.