De Groene Ruimte

Stichting “De Groene Ruimte” is in 1999 opgericht met als doel om in het openluchttheater van Borger jaarlijks theatervoorstellingen te houden. De eerste voorstelling vond plaats in het jaar 2000.

In de eerste jaren zijn er in het theater stukken van de Italiaanse schrijver Carlo Goldoni gespeeld. Hij leefde in de 18e eeuw en schreef komedies. Sinds 2010 is deze lijn verlaten en wordt er ieder jaar een ander thema gekozen. 

Organisatie
“De Groene Ruimte” is een vrijwilligersorganisatie. Van bestuur tot horecamedewerkers, van acteurs tot decorbouwers, alle werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd. Dit zorgt voor grote betrokkenheid bij iedereen die meewerkt aan de realisatie van de voorstellingen.

Voor de financiële middelen is “De Groene Ruimte” volledig afhankelijk van de inkomsten uit sponsoring en de opbrengst van de kaartverkoop. De stichting ontvangt geen subsidie van de overheid.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 04066945

Taakverdeling
“De Groene Ruimte” heeft haar organisatie duidelijk en praktisch ingericht.
Het stichtingsbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid en vertegenwoordigt de stichting naar externe partijen.
Naast het bestuur bestaat de stichting uit diverse werkgroepen. Elke werkgroep wordt aangestuurd door een coördinator, die ook de schakel vanuit de werkgroep naar het bestuur is. Daarnaast is er het zgn. coördinatorenoverleg, waar de (extra) afstemming tussen de verschillende werkgroepen plaatsvindt.

Bestuur
Voorzitter:                               Mary Kruiswijk
Secretaris:                              Jan Cees van Velden
Penningmeester:                    Greetje Hofman
Bestuurslid werkgroepen:       vacant
Bestuurslid PR:                       vacant

Regie en acteurs
Een enthousiaste groep amateur-toneelspelers onder de artistieke leiding van een ervaren regisseur.
Regisseur:                               Elise van der Laan        
Adviseur regie:                        Richard Vrieze
Acteur:                                    Jilles Bodegom
Acteur:                                    Esmeralda Dijkstra
Acteur:                                    Kirsten Kampinga
Acteur:                                    Gabriëlle Kuster
Acteur:                                    Petri Maas
Acteur:                                    Paul van den Putte
Acteur:                                    Andre Rosing
Acteur:                                    Gerda Terweij
Acteur:                                    Jan Cees van Velden

Grime
De metamorfose die de acteurs bij elke voorstelling ondergaan, wordt verzorgd door onze grimeuse.
Grime                                      Joke de Boer

Kleding
Deze werkgroep zorgt ervoor dat alle acteurs er tijdens de voorstelling prima uitzien.
Kleding                                   Grietje Steenbergen
Kleding                                   Sympha Kiewiet

Decor & Terrein
Deze werkgroep zorgt voor het aanleggen van de verlichting, de opbouw van het decor, het opzetten van het onderkomen voor catering en ondersteuning van de theatertechniek. Kortom, het inrichten van het hele theater.
Coördinator:                            Olga Alting van Geusau
Bouwer:                                  Arjan Bakx
Bouwer:                                  Harry Katuin
Bouwer:                                  Frits Kiewiet
Bouwer:                                  Henk Steenbergen

Theatertechniek
Deze werkgroep maakt in samenwerking met de regisseur een licht- en geluidplan en is gedurende de voorstelling verantwoordelijk voor een goed verloop daarvan.
Coördinator:                            vacant
Licht en Geluid:                       Fons Hof
Medewerker:                           vacant
Medewerker:                           vacant

Catering
Deze werkgroep zorgt dat de bezoekers voor, in de pauze en na afloop van de voorstelling kunnen genieten van een hapje en een drankje.
Coördinator:                            Ramona Kousenbroek

PR
Deze werkgroep verzorgt alle publiciteit ter promotie van de voorstellingen, de kaartverkoop en de werving van sponsoren voor het Openluchttheater.
Coördinator:                            Robert Noppers
Vormgeving:                           Meint Wind
Vormgeving en fotografie:      Olga Alting van Geusau
Fotografie:                              Willem van Oorde 
Website:                                 Eric Hijzen
Social media:                          vacant
Sponsoring:                            vacant


Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Mensen die belangstelling hebben kunnen contact opnemen met het secretariaat: info@openluchttheater-borger.nl of telefonisch: 0599-234686.